Uctíme památku všech sokolů, kteří ve více než 150leté dramatické historii sokolského hnutí v boji za demokracii, národní samostatnost a svobodu přinesli oběti nejvyšší.
Akce je určena nejen pro sokolíky, ale i ostatní, kteří by chtěli uctít památku. Orientační program: od 16 do 17.30 hod. společné cvičení dětí všestrannosti v sokolovně (hry, soutěže), 17.40 h. společný přesun k soše T.G.Masaryka, 18.00 h. vzpomínka, položení věnce k soše T.G.Masaryka, 18.10 hodin společné posílání lodiček s rozsvícenými světélky po řece Javorce jako vzpomínku na ty, kteří za naši svobodu zaplatili svým životem. Lodičky s připevněnou svíčkou si připravte doma.

Jičín – Tělocvičná jednota Sokol Jičín ve spolupráci s župou Jičínskou – Bergrovou pořádá pietní vzpomínkovou akci v rámci památného sokolského dne, vyhlášeného ČOS Praha na 8. října.
V tento den uctíme květinami a vzpomínkou všechny sokolské hrdiny, kteří obětovali své životy za naši svobodu. Jičínská sokol. župa nese jméno jednoho z nich br. Josefa Bergra, umučeného v koncentračním táboře v Osvětimi.
Program na středu 8. října:
17.00 hod. sportovní hry a soutěže žactva v areálu sokolovny 18.00 vlastní pietní vzpomínka u pamětních desek sokolovny.
Zveme širokou jičínskou veřejnost k uctění památky sokolských hrdinů.  (red)

Nová Paka – Ve středu uctíme památku tisíců členů sokolské obce, kteří přinesli v boji za vznik našeho samostatného státu, udržení jeho existence a demokratických základů, oběti nejvyšší.
V roce 2002 byl v Tyršově domě v Praze odhalen důstojný památník připomínající oběti tří odbojů a pamětní desky popravených členů ústředí Sokola v době nacistické okupace. Chyběla však významnější akce, která by sokolům umožnila připomenout si všechny oběti společně jak na úrovni ústředí, tak i sokolských žup a tělocvičných jednot.

Po zvážení všech historických aspektů bylo rozhodnuto, aby se takovéto vzpomínkové akce konaly každoročně 8. října, což je v den, kdy v roce 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna, což bezprostředně ohrozilo existenci sokolského hnutí za druhé světové války. Majetek ČOS byl úředně zabaven a takřka naráz byli zatčeni všichni sokolští činovníci z ústředí, žup i větších jednot. Většina z nich se již nikdy nevrátila. První vzpomínková akce se konala v Tyršově domě v roce 2012 u příležitosti 150. výročí založení Sokola a obdobně pak na řadě míst i v loňském roce. S vědomím významu tohoto dne pro sokolskou organizaci, členové Výboru České obce sokolské prohlásili v roce 2013 8. říjen Památným dnem sokolstva a uložil vedení ČOS, aby usilovalo o uznání tohoto dne i jako Významného dne České republiky. Památku sester a bratří si ČOS, za přítomnosti významných hostů, připomene ve středu 8. října. Vzpomínkové akce připomenou naší veřejnosti nejen historický význam České obce sokolské a přispějí i k prosazení Památného dne sokolstva jako Významného dne České republiky.

Že ze sokolského hnutí měli za druhé světové války velké obavy i okupanti, svědčí i přiznání při Norimberském procesu v roce 1946 říšského protektora Konstantina von Neuratha (1939-1941): „Sokol byl nejnebezpečnější protistátní organizací. To jsem nemohl trpět. To by byla zrada."
Památný den sokolstva je nejen zaměřena na události 8. října 1941, ale přináší i širší historické připomenutí všech dalších událostí pohnuté sokolské historie a obětí.

Pozadu nezůstanou ani novopačtí sokolové, kteří ve středu v 17 hod. připravili v sokolovně vzpomínkovou akcí s položením květin a zapálením svíček u desky umučených bratra Františka Pecháčka a jeho manželky Míly. Z desky na schodišti sokolovny lze vyčíst, že tento neohrožený bojovník za svobodu, olympijský reprezentant v gymnastice a autor sletové skladby mužů nazvané „Přísaha republice", kterou cvičilo na ploše strahovského stadionu na X. Všesokolského sletu 30 000 mužů, byl popraven 3. 2. 1944 v Mathausenu.    Míla Pour