Na snímku první skupiny jsou (zleva) se svými maminkami Barbara Pechová, Kristýna Hloucalová, Tereza Havelková a Kateřina Dlabolová. 

Ve druhé skupině pak byli přivítáni Stella Tichánková, Aneta Šepsová a Jiří Tomeš.