V letošním roce pod taktovkou zastupující ředitelky školy Jany Vávrové. Pečlivá a dlouhodobá příprava vánočního koncertu se vyplatila a na kvalitě vystoupení byla skutečně znát. Hodinové pásmo rozsvítilo kostel a přilákalo dovnitř téměř 200 diváků.

Návštěvníci si mohli poslechnout nejen klasické vánoční koledy, ale také moderní vánoční písně. Koncert doprovázel hrou na klavír Pavel Krčmárik. Kromě klavírního doprovodu byly písně obohaceny také hrou na flétny, klarinet nebo na housle. Na malých i dospělých účinkujících byla znát velká odhodlanost přednést co nejlepší výkon a hlavně fakt, že je tato práce doopravdy baví, proto všichni podali prvotřídní výkon.

Při závěrečné písni, kdy děti a žáci osobně přáli všem divákům krásné Vánoce, nezůstaly oči mnohých návštěvníků suché, a to ani v mužské části obecenstva. V předvánočním shonu byl tento podvečer krásným připomenutím podstaty přicházejících Vánoc, za což patří všem zúčastněným a všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto koncertu, velký a upřímný dík.

Bez nadsázky lze říct, že pro všechny posluchače bylo toto vystoupení velkým a nezapomenutelným zážitkem, ze kterého mohou čerpat energii nejen v nadcházejícím vánočním čase, ale určitě i v novém roce. Už nyní se můžeme těšit na příští vánoční koncert, ale také na další vystoupení, která si učitelky a děti z místní školy připravují.   Martin Mitlöhner, starosta obce