Těch atentátů bylo prý celkem čtyřicet, jak pravila Terezka Dubinová při otevření výstavy ve středu 2. září v jičínské Židovské škole, a žádný se nezdařil. Hitler pak sebevědomě prohlásil, že ho ochraňuje Prozřetelnost a že se mu nemůže nic stát. Tolik historie.

Na výstavních panelech jsou fotky, dobové dokumenty, komentáře. Plukovník von Stauffenberg s hlavními aktéry atentátu byl popraven okamžitě, bez soudu. Soud byl pak s dalšími pučisty a Hitler si nechal promítnou film z popravy.

Zase třeba připomenout – tak společnost Baševi systematicky předkládá zájemcům informace o potlačování menšin, o závažných historických událostech a prokládá to muzikou.

Po otevření výstavy nastoupilo Řehečské kvarteto, a to úplně jinak. Z Izraele totiž přijel hostující člen Pavel Koren se svým akordeonem a placatou černou čepící. Pravil, že čím více budou posluchači tleskat, tím lepší bude vystoupení. Tleskalo se hodně. Písničky byly věnovány hrdinům světové války. Každá byla zároveň příběhem a Pavel ten příběh vyprávěl. Věru nebyl veselý. Písně byly krásně tklivé. Když potom zněl Terezínský marš, do smíchu nebylo nikomu. Na závěr přišel Zlatý Jeruzalém, mnozí si uvědomili, že tuhle písničku znají. Baševi svůj nový prostor v Židovské čp. 100 v Jičíně náležitě využívají ve prospěch Jičíňáků i přespolních.   Bohumír Procházka