Ochutnávka vín, vinný jarmark, dobová řemesla, souboje královských mušketýrů, pohádkové vinobraní pro děti a další zajímavosti. Program a zábava pro děti i dospělé po celý den.

Nutno dodat, že vévoda Albrecht z Valdštejna (1583 až 1634) je na Starých Hradech doma. Zdejší zámek totiž koupil v roce 1628. Tento vynikající vojevůdce a ekonom po Bílé hoře získal část majetku okolní šlechty, která se zúčastnila protihabsburského odboje.

Zdejší panství spravoval prostřednictvím svého synovce. Po Valdštejnově zavraždění získal Staré Hrady rod Schliků.⋌www.starehrady.cz