Ocenění převzali zaměstnanci za zásluhy o rozvoj zařízení, celkem jich bylo 42. „Medaile se uděluje příslušníkům a zaměstnancům za dosahování velmi dobrých výsledků ve služební nebo pracovní činnosti a podle délky služebního nebo pracovního poměru,“ uvádí Josef Witschel, tiskový mluvčí.

Čestná medaile byla udělena za pomoc a spolupráci při rozvoji vězeňské služby především majitelům civilních firem, které dlouhodobě zaměstnávají odsouzené ve svých provozech. Věznice má v současnosti 452 zaměstnanců, na 23. listopadu připravuje v rámci oslav 1. kartouzský ples v místním kulturním domě.

Nejstřeženější objekt

V současné době se v areálu jedné z nejstřeženějších českých věznic pracuje na navýšení ohradní zdi žiletkovým oplocením a začala rekonstrukce části jedné ubytovny pro vězně, kde bude specializované oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování způsobenou požíváním psychotropních látek, zařazené do zvýšené ostrahy.

Plánována je výstavba nového areálu pro kynologii a nové stravovací provozy pro vězně. „Asi nejvíc si ceníme toho, že Věznice Valdice zaměstnává z počtu 1030 celkem 605 odouzených, což je velký úspěch. K tomu by se mohlo podařit do konce roku zřídit další pracoviště, kde by mělo být zaměstnáno dalších sto odsouzených,“ dodává Josef Witschel. Průměrná délka trestu je 12 až 13 let.