Jičínská galerie uspořádala dvě výstavy věnované Špálovi, první již v roce 1976 a druhou v roce 1985. Ta zachycovala celou šíři jeho umělecké tvorby od malby, kreseb, grafik, ilustrací, plakátů až po užitkové sklo a hračky.

Malíř, grafik a ilustrátor Václav Špála se narodil 24. srpna 1885 ve Žlunicích na Jičínsku v rodině cihlářského mistra a pocházel z 10 sourozenců. V roce 1904 se rodina přestěhovala do Sobotky. Půvabná krajina navždy ovlivnila Špálovu tvorbu. Zejména v době studií na akademii nacházel inspiraci pro krajinářské studie v blízkém okolí (Kost, Humprecht, Plakánek a další pamětihodnosti).

Vyloučen ze studií
Raná studia Špála absolvoval na Odborné škole uměleckého zámečnictví v Hradci Králové, později navštěvoval soukromou malířskou školu Ferdinanda Engelmüllera a následně se neúspěšně pokoušel o přijetí na Uměleckoprůmyslovou školu do Prahy. V roce 1903 byl přijat ke studiu na Akademii výtvarných umění v Praze u prof.Vlaho Bukovce a prof. Františka Thieleho. Během této doby se u něho začaly projevovat známky pokročilé tuberkulózy a kvůli velké absenci byl z akademie vyloučen.

Vydává se tedy svojí osobitou cestou. V roce 1909 se stal členem SVU Mánes, posléze vstupuje do výtvarné skupiny Osma, vystavuje se skupinou Tvrdošíjní a opět se vrací k SVU Mánes, kde se stává vlivnou osobností a v roce 1936 byl jmenován jeho předsedou. V roce 1945 mu byl udělen titul Národní umělec.

Na jeho výtvarný smysl působil impresionismus, fauvismus i expresionismus. Časté, nejen léčebné, cesty podnikal na jih do Dalmácie a Itálie, kde na něj zapůsobila jasná barevnost přírody, která se posléze prolíná jeho dílem. Je to pro Špálu tak typická barevná paleta ostrých tónů cihlově červené, sytě žluté a zelené, bílá, ale hlavně ostrá modř.

K oblíbené krajině svého dětství a mládí se rád vracel, bylo tomu tak i v roce 1909 po návratu z Dalmácie, mezi dvěma soboteckými výstavami svých obrazů (1907 a 1911).

V depozitáři muzea je uložena svižně pojatá plenérová studie hradu Kost od západu (olej, lepenka, 49 x 64 cm), která hrad zachycuje z netradičního pohledu směrem přes rybníček se stavidlem a několika postavami v popředí a výraznou zelenou masu stromoví. Studie mohla být prezentována na výstavě v roce 1911, která ale pro Špálu skončila hořkým zklamáním, protože se zde setkal se značným nepochopením jeho umění. Hořkost zklamání byla zahnána až v roce 1937, kdy byl do Sobotky pozván na otevření jeho výstavy. ⋌Jarmila Hakenová, Hana Macháčková