Jde o kulturní památku. V posledních letech byla tato socha v dosti nedůstojném prostředí a hlavně „na očích" různým nenechavcům.

Obecní zastupitelstvo proto rozhodlo o jejím zrestaurování a přemístění do důstojného prostředí. K tomuto účelu byl vybrán střed obce. Na zrestaurování sochy se podílel akademický sochař Pavel Doskočil a akademická sochařka Martina Hózová.

Upravené okolí
Občané Tuře a členové SDH Tuř krásně upravili okolí přemístěné sochy. Poslední srpnovou sobotu se uskutečnilo její slavnostní vysvěcení. Starosta obce Martin Řehák přivítal přítomné a seznámil je s historií sochy. Vysvěcení provedl trvalý jáhen Miloš Pour z Butovse.

Po skončení slavnostního aktu se všichni účastníci odebrali na místní hřiště, kde následovalo tradiční Loučení s prázdninami pro děti, spojené i s posezením pro dospělé. Občerstvení se ujali dobrovolní hasiči. Obecní úřad připravil pro děti bohatý program v podobě různých her, soutěží a dárků. Největší atrakcí bylo svezení na traktůrku, skákací hrad, malování na obličej a barevné česání. Na připraveném ohništi si děti mohly opéct buřty. Tradiční tombola s dárky pro děti se také vydařila.

Loučení s prázdninami proběhlo v pěkné atmosféře, příjemném prostředí a doufáme, že všichni zúčastnění se po skončení rozcházeli do svých domovů s pocitem příjemně stráveného dne.  Ilona Vodičková, místostarostka OÚ Tuř