Jičínsko – Tak jako každý rok, tak i v roce letošním pořádá Římskokatolická farnost – Arciděkanství
Jičín, ve spolupráci s Královéhradeckou diecézí, s Organum Cantate, z. s. a Státním okresním archivem v Jičíně, Noc kostelů. Letošní motto je Jeho brány zůstanou otevřené noc už tam nebude. Kostely na Novém Městě v Jičíně a v Ostružně, budou při této akci otevřené
poprvé.

Hořice – Kostel Českobratrské církve evangelické:
17:30 – 18:15 Koncert duchovní hudby Lukáše Pelce
Hudební improvizace multiinstrumentalisty skupiny Goji Lukáše Pelce. Program bude prokládán drobnými úvahami nad tématy nejen hudebními. Modlitebna bude otevřena od 17 hodin. Po koncertu zveme k drobnému občerstvení, setkání a rozhovoru, prohlídce modlitebny – jak je komu libo. Uzavření modlitebny cca ve 20 hodin .

Nová Paka – Husův sbor Církve čs. husitské
16:00 – 23:00 Foto prezentace sborového života
16:00 – 23:00 Nabídka křesťanské literatury
16:00 – 23:30 Prohlídka prostor kulturní památky s výkladem. Na přání je možné poskytnout výklad o historii sboru, vzniku náboženské obce a Církvi čs. husitské, která je vlastníkem této kulturní památky 16:00 – 23:00 Výstava obrazů – Panáčkové. Srdečně zveme na výstavu obrazů Mgr. Hany Voříškové
16:00 – 21:00 Výtvarná dílna nejen pro děti. Výroba lampiónů z papíru 17:00 – 17:30 Divadelní loutkové představení – Zlatovláska
Loutkové ztvárnění klasické české pohádky.

Nová Paka – Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie.
17:30 – 0:00 Otevření kostela. 18:00 -19:00 Koncert duchovní hudby smíšeného pěveckého sboru Foerster z Jičína
19:00 – 23:00 prezentace o restaurování maleb
V loňském roce se dokončilo restaurování nástěnné malby za hlavním oltářem. Máte možnost se podívat, jak restaurování probíhalo.
19:00 – 23:00 prohlídka kostela a věže, možnost si prohlédnout individuálně či s průvodcem kostel a zajít na věž a mít výhled na město.

Pecka – Kostel sv. Bartoloměje.
19:00 – 20:00 Mše za Pecku a její obyvatele
20:00 – 21:00 Hořický komorní orchestr.
Slavnostní koncert k Noci kostelů a ke 30. výročí založení orchestru
21:00 – 22:00 Komentovaná prohlídka kostela se zasvěceným komentářem Romana Hanuše ml., zpřístupněn bude rovněž kúr a věž kostela.

Svatojanský Újezd – Kostel sv. Jana Křtitele
17:45 – 8:15 Volná prohlídka kostela
18:15 – 18:20 Zahájení Noci kostelů – P. ThLic. Grzegorz. Puszkiewicz
18:20 – 18:25 Hudební okénko
18:25 – 18:35 Sv. Jan Křtitel – patron kostela a obce – Josef Klazar
18:35 – 18:40 Hudební okénko
18:40 – 18:55 Představení Suverénního řádu Maltézských rytířů – člen řádu
Suverénní vojenský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a z Malty
18:55 – 19:00 Hudební okénko 19:00 – 19:15 Maltézská humanitární, lékařská a sociální pomoc v ČR a ve světě – člen řádu
19:15 – 19:45 Přestávka – možnost volné prohlídky kostela
19:45 – 19:55 Historie kostela a obce – kronikář obce Josef Špůr 19:55 – 20:00 Hudební okénko 20:00 – 20:15 Architektura a vnitřní výzdoba kostela – Mgr. Art Michaela Jezberová
20:15 – 20:30 Přestávka – možnost volné prohlídky kostela 20:30 – 21:55 Koncert: ŠPÁSY SPÁSY – Neboli Nebe Nebolí! – LITERÁCY Jitčín, vede Michael Pospíšil Den – Rok – Věk Dějin Spásy v Zrcadle Duchovní Muziky
21:55 – 22:00 Závěrečné požehnání. Prostranství před kostelem – občerstvení – zajišťuje SDH Mlázovice
V půdním prostoru kostela je možnost zhlédnout originální historický hodinový stroj. Prostranství před kostelem – výtvarná dílna pro děti

Úbislavice-Stav – Kostel sv. Petra a Pavla
19:00 – 19:00 otevření kost
19:00 – 22:00 prohlídka kostela. Po celý večer máte možnost si prohlédnout jeden z nejstarších kostelů na Novopacku.

Sv. Ignác – Jičín
16.00 – 17.30 hod. a 19.30 – 20.30 hod.
Ve spolupráci se Státním okresním archivem v Jičíně budou vystaveny artefakty z tubusů nalezených ve věži kostela sv. Ignáce v roce 2014. Půjde o jedinečnou příležitost je zhlédnout.
18.00 – 19.00 hod. Dětská mše svatá
19.00 – 20.00 hod. Dětské divadlo, dílničky
Kostel Panny Marie Bolestné – Jičín Nové Město
19.30 hod. – otevření kostela
20.00 hod. – 1. přednáška Mgr. Pavla Kracíka o historii kostela
21.00 hod. – 2. přednáška Mgr. Pavla Kracíka
22.00 hod. – závěr
V pauzách varhanní variace.

Kostel sv. Jakuba – Jičín
19.30 – 21.30 hod. – Meditace při svíčkách
21.30 – 22.30 hod. – Adorace se zpěvy z Taize
Kostel Povýšení svatého Kříže – Ostružno
18.00 – zahájení
18.30 – 19.30 hod. Koncert Michaela Pospíšila a Literáků Jitčín
19.30 – 21.00 hod. Komentované prohlídky

Libošovice – Kostel sv. Prokopa
bude otevřen od 21 hodin. Vystoupí: Josef Kettner (mluvené slovo), Stojmír – Bendl,
Veronika Vildmanová (zpěv) Zdeňka Nečesaná (varhany). Ansámbl nadšených amatérských hudebníků (flétny, housle, violoncello, zpěv). Dobrovolné vstupné – benefice pro kostelní varhany