Jedná se již o druhou kulturní památku, kterou se podařilo v obci obnovit. Restaurátorské práce vyšly na částku 119 000 korun, projekt byl financován EU z Programu rozvoje venkova – Leader a realizován s podporou Otevřených zahrad Jičínska.