Kategorie: kytara, kapely, břišní tance, scénické tance, moderní tance, flétna, aerobik, mažoretky, zpěv sólový, zpěv sborový. V 9 hodin začnou mažoretkové skupiny pochodovat z autobusového nádraží na Husovo náměstí a o půl hodiny bude festival slavnostně zahájen. Jednotlivé kategorie budou vystupovat i v Tylově divadle, městské kině, na zámku a ve sportovní hale. Slavnostní galakoncert se koná od 20 hodin v Tylově divadle.

Pokus o rekord – Pořadatelé jubilejního 20. ročníku festivalu Lomnické hudební jaro pod dohledem Agentury Dobrý den z Pelhřimova zvou veřejnost k účasti na pokusu o zápis do České knihy rekordů – sestavení nejdelšího lidského hada spojeného mezi sebou mažoretkovými hůlkami. Bude to v podstatě takový malý hůlkový happening, tak proč se nepřipojit! Pokus proběhne v sobotu 26. dubna.

Příprava a sraz zájemců na náměstí je načasován na 9. – 9.30 hodin. Ihned po skončení mažoretkových vystoupení se vytvoří had, který se pomalu přesune do spodní části náměstí. Tam nastane důležitá chvíle pro příchozí, kteří se budou moci, podle instrukcí pořadatelů na místě, včlenit mezi mažoretky a tím navýšit počet sčítaných účastníků pro rekord. Následně sestavený had projde branou, kde bude oficiálně sečten. Pár hůlek bude k dispozici, ale raději si vezměte s sebou!

http://lhjma20let.webnode.cz/