Deska byla zhotovena na popud Vlastimila Hrnčíře. „Cítili jsem rest, neboť obec Lány neměla pomníček, kterým by připomenula oběti první světové války. Dnešním dnem snad tento dluh splatíme a pamětní deska bude navždy připomínat devět lidí, kteří položili svůj život v bojích," vysvětlil starosta Lázní Bělohradu Pavel Šubr k vzniku pietního místa.


Slavnostního aktu se zúčastnili i potomci vojáků, kteří se nedožili konce první světové války – Františka Fettra, Františka Merty a Josefa Sitaře.

Veřejnost oslovil ve svém proslovu, zaměřeném na vznik a význam Československé republiky, zástupce ředitele krajského vojenského velitelství podplukovník Miroslav Báča. „Před pětadevadesáti léty přestaly být naše země součástí Rakouska Uherska. Tento stát měl sice ambice velmoci, ale tehdejší evropský tisk o něm psal jako o žaláři národů a říši soumraku. Z této říše vyšlehl blesk první světové války. V hluboké úctě a s respektem se klaníme před památkou všech českých vojáků, které v letech 1914 až 1918 mobilizační rozkaz povolal do frontových zákopů," řekl Bača.

Podplukovník Vilém Janouch, zástupce Československé obce legionářské, ve svém projevu pohovořil nejen o první světové válce, ale připomněl i útrapy a následky druhé světové války, význam Evropské unie i některé stále trvající hrozby.

Všechny posluchače zaujal Jan Čečetka z Státního okresního archivu v Jičíně, který nastudoval důležité údaje z historie Lán. Navíc přiblížil začátek války, kdy na základě mobilizační vyhlášky byli rekrutováni do války zdejší mladí muži. Vzpomněl ale i na nelehký život těch, kteří zůstali doma, jejich strádání. Závěrem zdůraznil důležitý fakt, že obec Lány na své padlé nikdy nezapomněla a díky odhalenému pomníčku nikdy nezapomene.

„Mého dědečka to byl bratr, já se na něho nepamatuji, ale vím něco z vyprávění," vzpomíná na Františka Fettra jedna z příbuzných, která se zúčastnila pondělního setkání.

Z kroniky:
Nikdo nechtěl tomu věřiti, až teprve doručení mobilizačních vyhlášek přesvědčilo každého o skutečnosti. Tyto byly doručeny starostovi obce Jos. Kozlovi z č.15, který uvedl je ve všeobecnou známost vylepením. V okamžiku celá obec tísnila se u červenožluté vyhlášky, oznamující mobilizaci VIII. a IX. armádního sboru, tedy celé válečné moci Čech. Zvláště muži, kteří nastoupiti měli vojenskou službu, rodiny a přátelé jejich, hrozili se nastávajících se chvil. V tento první den mobilizační odešli z naší obce:
Sitař František (č.4), Mach Antonín (č.5), Ludvík Josef (č.54), Ludvík Rudolf (č.31), Pačesný Josef (č.38), Bekr Antonín (č.43), Imlauf Václav (č.60), Petřivý Antonín (č.78), Merta František (č.3), Zezulka Ladislav (č.14), Urbánek Antonín (č.46).