Kolem dvaceti návštěvníků mělo možnost si nejenom poslechnout poutavé a zajímavé vyprávění místního rodáka Josefa Plecháče o jeho zkušenostech z nasazení v první světové válce, ale i na vlastní oči si prohlédnout dobové fotografie, předměty a lístky vojáků psané přímo z války.

Mezi jednotlivými kapitolami se rozpoutala živá debata, kdy přímí potomci pana Plecháče vzpomínali na jeho život, rodinu a také doplňovali to, co v dochovaném deníku napsáno nebylo. Období první světové války se promítlo do života mnoha obyčejných lidí, a jak se dalo z deníku vyčíst, nejtěžší ze všeho bylo odloučení od rodiny, které J. Plecháč zmiňuje často a velice dojemným způsobem.

Beseda na toto téma zaujala posluchače natolik, že se dohodlo další pokračování čtení tohoto deníku, tentokrát z období autorova zajetí v Rusku, které bude jistě neméně zajímavé.

Všichni zájemci se na něj mohou těšit již 3. dubna v 15 hodin v Místní knihovně v Pecce.

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Ivaně Holubové, která deník laskavě pro účely besedy zapůjčila.

Místní knihovna v Pecce chystá i na březen spoustu zajímavých akcí, mimo jiné další Čtení v knihovně se bude konat 6. března od 15.00 hodin, kdy proběhne Komponovaný pořad o Jaroslavu Vrchlickém, připravený ke 160. výročí narození tohoto významného básníka, překladatele a dramatika. Těšíme se na vaši návštěvu.⋌Lenka Knapová