Přesto (anebo právě proto) ji ale dokáže pokořit prakticky každý i bez potřebného turistického vybavení nebo pracně nabytých zkušeností. Přesto však nejde o jednoduchý výstup. O Kilimandžáru se vesměs hovoří jako o hoře, ve skutečnosti ale nejde o horu v pravém slova smyslu, nýbrž o horský masiv, který je tvořen třemi nečinnými vulkány, jejichž jména jsou Shira, Mawenzi a Kibo.

Více už vám povypráví o svém výstupu na Kilimandžáro a cestování po Tanzanii Miroslav Svoboda a Radim Karel. V pátek v novopackém kině od 20 hodin.