Přestože si filmaři prohlédli většinu památek a zajímavostí, soustředili se tentokrát především na sochařské umění dvacátého století, na židovské památky, točili u pomníku M. Jana Husa a za soumraku pak natáčeli Masarykovu věž samostatnosti s vyhlídkou na město. Z nasnímaného materiálu vzniknou dva díly, které diváci zhlédnou pravděpodobně v prosinci a další díl začátkem příštího roku.