Jako pozornost jí byl předán majitelem galerie obrázek z okolí Bukvice a další propagační materiály k obci – Vesnici roku 2008 Královéhradeckého kraje.
Vystavené práce Jany Betty Terlecké – Hofmanové návštěvníky zaujaly svou nevšedností i provedením. Poté navštívili i kapli sv. Jana Nepomuckého a rozloučili se s tím, že se opět vrátí.

Jiří Qido Valter ve své galerii.Nečekaný příjemný zážitek si dokonale prožili i proto, že ne v každé vsi se setkávají s tak ochotnými a vstřícnými lidmi.

Přejeme jí i všem ostatním hodně úspěchů i radosti z práce s postiženými zvířaty v Záchranné stanici pro zvířata v nouzi v Libštátu.⋌Jiří Qido Valter, malíř a galerista