Otázka zněla, jak se jmenují velmi pomalu rostoucí a mohutné stromy, které se staly jakýmsi symbolem Madagaskaru?

Správná odpověď zní – baobaby.
Ze správných odpovědí byli vylosování: Jolana Knapová z Čejkovic, Karel Ondráček z Hořic, Marie Píšová z Jičína a Kateřina Víchová z Chotče.

O výhrách i převzetí vstupenek již byli výherci informováni.