Připomeňme si, co se letos změnilo: nabídka divadel se týkala celého kalendářního roku, nikoliv jen pololetí. Diváci tak dopředu věděli, co je od ledna do prosince čeká, a zároveň jim odpadla starost dvakrát si během roku rezervovat a nakupovat abonentky.

Poprvé se také předplatitelé setkali s třemi různými skupinami předplatného.
Vše uvedené bude platit i v roce 2014. Zároveň však přichází naprosto zásadní, chtělo by se říct téměř revoluční, novinka. Dlouhá léta se jak mezi hostujícími divadelníky, tak zejména mezi návštěvníky Masarykova divadla společně žehrá na velkou vzdálenost mezi hledištěm a jevištěm. Proto jsme se po dohodě s vlastníkem budovy (Jičínským Sokolem) a po konzultaci s odborníky rozhodli odstranit současnou forbínu kryjící orchestřiště.

Úprava prostor
Zároveň dojde k úpravě obou přilehlých lóží sloužících zejména jako technické zázemí. Těmito kroky se nám podaří dostat diváky do bezprostředního kontaktu s herci na jevišti. Dosavadní prostor pro orchestr zůstane samozřejmě zachován a v případě nutnosti ho bude možné velmi jednoduše otevřít. První čtyři řady budou mít po 14 sedadlech, pátá až osmá současných 21 míst, 9. – 16. znovu 14 míst. Diváci v páté řadě se nově dostanou do vzdálenosti současné první řady.

Důvod změněného uspořádání křesel v hledišti vychází z dlouhodobého záměru na řešení dalšího palčivého diváckého problému, kterým je chybějící našikmené hlediště. Vypracovaná studie na mobilní elevaci bude v nejbližších dnech předmětem jednání mezi KZMJ, městem a Sokolem. Pokud nalezneme shodu, bude dalším krokem zpracování projektové dokumentace a také hledání finančních prostředků pro budoucí realizaci. V této chvíli však neumíme odhadnout, kdy získá hlediště svou konečnou podobu a kdy do něj usednou první diváci.

Co ale víme určitě už nyní: forbína bude odstraněna zhruba do poloviny ledna 2014, aby si už návštěvníci prvního představení nové sezony mohli vyzkoušet zcela nový divácký zážitek.

Nové předplatné
Nové divadelní předplatné se prodává v Městském informačním centru od 25. listopadu. Po spuštění předprodeje nepůjde rezervovat průkazky telefonicky nebo elektronicky, ale jen osobně, a to maximálně po dobu 7 dnů.

Záleží tedy na rozhodnutí každého jednotlivého zájemce o konkrétní místa, kdy navštíví naše MIC – zda hned v době zahájení předprodeje nebo v některém z dalších dnů. Abonentky budou v prodeji až do prvního lednového představení. S blížícími se Vánocemi se divadelní předplatné může stát také vítaným dárkem pod stromečkem. Cena abonmá zůstává stejná jako v roce 2013.

Ve dvou abonentních skupinách jsou rovnoměrně namíchány směs pěti představení pražských i oblastních souborů, mezi nimiž nechybí ani hudební či muzikálové tituly nebo hry založené na výrazných hereckých osobnostech. Třetí – letní skupina – je pak vyhrazena pro čtyři netradiční, jiné nebo chcete-li alternativní divadla. Celkem je tedy v naší nabídce 14 inscenací. Samozřejmě máme pro abonenty připravenou celou řadu bonusů v podobě zajímavých slev na další naše pořady nebo volného vstupu na promítání letního kina v zámecké zahradě. Bližší informace o jednotlivých titulech naleznete na našem webu www.kzmj.cz .

Doufáme, že přijmete s pochopením a shovívavostí jisté nepohodlí při pořizovaní nového abonmá. Věříme, že ono nepohodlí bude bohatě vyváženo větším diváckým komfortem a vašimi příjemnými uměleckými zážitky v Masarykově divadle.  Pavel Nožička, ředitel KZMJ