Letošním tématem Šrámkovy Sobotky se stala kritika, na níž se nahlíželo v rozmanitých souvislostech a z různých úhlů pohledu.

Toto téma bylo zvoleno především proto, že F. X. Šalda, který je považován za jednoho z největších českých kritiků, slaví v roce 2017 dvojité jubileum. Uplynulo sto padesát let od jeho narození a také osmdesát let od jeho úmrtí.

„Festival začínal jako vzpomínka na rodáka Fráňu Šrámka. Během let prošel dynamickou proměnou. Chceme oslovit širokou veřejnost,“ říká Eva Marková, koordinátorka programu a dílen.

DIVÁCI A POSLUCHAČI

Program během celého týdne nabízel muziku, divadlo, autorská čtení, ale také besedy, diskuse a přednášky. Tak si přijdou na své návštěvníci, kteří chtěli obohatit svojí duši uměním, festival zároveň nabízí aktivní formu účasti.

AKTIVNÍ NÁVŠTĚVNÍK

Jedním z důležitých aspektů kulturního klání pod Humprechtem je záměr hledat společně odpovědi na vznesené otázky. Téma kritiky bylo vneseno jako předmět ke kreativní a konstruktivní diskusi. 

Festivalem, zaměřeným na práci se slovem, se prolíná dialog mezi umělci, odbornou i laickou veřejností. „Lektoři i hosté se věnují kritice ve svém profesním životě,“ uvádí Marková. Účastníci se skrze připravené tématické tvůrčí dílny mohou aktivně zapojit.

„Různorodost dílen je skvělá. V závěru festivalu představí účastníci svoje výstupy. Výsledek, na kterém pracovali pět dní,“ popisuje mladá studentka Kamila.

„Letos se navýšila účast dětí na dílnách, z osmdesáti přihlášených tvoří zhruba třetinu právě děti,“ podotýká Marková a dodává, že velký zájem byl především o dílnu tvůrčího psaní a publicistiky či divadelní improvizace.