Za pět milionů bychom měli posílit vodojem a přeložit část starého rozvodu. Kraj slíbil uhradit sedmdesát procent nákladů. Když dotaci nezískáme letos, akci odložíme na příští rok," uvádí starostka Zdenka Brixová.

Šance pro dvě kaple, takový je název projektu, při kterém se Radimským dařilo. „Opravili jsme kaple na Tužíně a ve Studeňanech. Na Tužíně byla stavba značně podmáčená, museli jsme nechat očistit kámen, nahradit původní dveře. Ve Studeňanech šlo o celkovou rekonstrukci. Obci se podařilo získat na tuto investici devadesáti procentní dotaci od Zemědělského intervenčního fondu, náklady se vyšplhaly na 900 tisíc korun," konstatuje starostka.

Tužínskou renovovanou kapličku si můžete prohlédnout již tuto sobotu. V tento den obec svolala sjezd rodáků a přátel obcí Tužín a Podhájí, spojený s pouťovou veselicí. Setkání se koná při příležitosti 606. výročí první zmínky o obou vesnicích.

Šest století u nás
Při této významné události vydal obecní úřad publikaci Šest století u nás, která perfektně přibližuje zdejší historii i současnost. Je tu popsán původ jednotlivých stavení, vysvětlen název obce, přiblížena chatová kolonie, život spolků, řemesla, zjistíte, že v jedné z chalup je ještě funkční pec na pečení chleba, že do Tužína jezdí odpočívat známá sportovkyně Blanka Paulů ad.

Už od sobotního rána bude v radimské restauraci zpřístupněna výstavka kronik, historických předmětů a fotografií. V 9.30 začne beseda s Jiřím Frýbou o publikaci Šest století u nás a promítání dochovaných filmů z dřívějších let.

Oslavy
Zahájení oslav je plánováno na 13. hodinu u kapličky, která bude vysvěcena a bude zde uloženo poselství. Po ukázce hasičů se stříkačkou z roku 1926 se rozproudí pouťová veselice s písničkami Řehečského kvarteta. Oslavy zakončí večerní zábava s kapelou Sonet.