Tato malá slavnost se uskutečnila na zámečku v Tuři, kde starosta obce Martin Řehák oficiálně uvítal nové malé občánky do společenství obce, a z jeho rukou převzaly maminky s dětmi dárky a květiny. Rodiče se zapsali do pamětní knihy, starosta je vyzval ke společnému přípitku, a závěrem proběhlo společné fotografování.

O kulturní program se postarala pěknou recitací tematických básniček o dětech místní děvčata, a slavnostní atmosféru navodila krásným zpěvem Edita Hajdariová, kterou hudebně doprovázel Jaromír Gottlieb; oba dokázali upoutat pozornost i těch nejmenších, kteří jinak ztráceli trpělivost nad způsobným sezením v náruči rodičů.

O profesionální fotodokumentaci průběhu celého vítání nových občánků se postaral Jaroslav Knap, a zvládl tak úspěšně dvojroli, neboť je zároveň i otcem zde vítaného malého Matyáška.

Od roku 2007 bylo toto již šesté vítání občánků, a dle průzkumů a místních prognostik to vypadá, že v této letité tradici nejspíš nebudeme moci dále pokračovat. Třeba ale naše místní mužská populace nebude chtít tuto tradici nechat dlouho ležet u ledu…

Za kulturní komisi děkuji všem, kteří přijali pozvání, a těm, kteří se podíleli na přípravách a zdárném průběhu pěkného sobotního odpoledne.   Jana Pokorná