Úvodní slovo pronese autorka výstavy Hana Fajstauerová.