„Přednáška je připravena u příležitosti výstavy portrétů v Císařské konírně Pražského hradu, na níž Galerie plastik participuje významnou zápůjčkou sochařských podobizen,“ uvedla Jana Cermanová. Přední český znalec výtvarného umění promluví o portrétní tvorbě v období od vrcholného klasicismu po současnost.

Miroslav Táborský jako Einstein

V úterý můžete do jičínského divadla zavítat na hru Relativita. V roli Alberta Einsteina se představí Miroslav Táborský. Divák je ve hře s citem, erudovaným intelektem, humorem a vhledem do dobových konsekvencí vtažen do souboje morálky a geniality.

Spisovatel Padevět přijede besedovat

Průvodce protektorátní Prahou je zřejmě nejznámějším dílem úspěšného spisovatele – dokumentaristy Jiřího Padevěta. Držitel ocenění Magnesia Litera přijede již v úterý na besedu do Libáně. Přijďte společně s ním odhalit některá bolavá místa našich dějin.