Několik tanečních čísel a recitovaných veršů pojilo jedno ústřední téma - voda. Životadárná tekutina, která není všude na Zemi samozřejmostí. I hudební doprovod byl tématu podřízen, takže skladba Vltava samozřejmě nemohla chybět.