Ozdobou zámeckého areálu se staly mažoretky, skvělé choreografie v divadle předvedli mladí tanečníci a tanečnice. Zpěv a hudba se nesly z prosluněných oken zámeckého sálu. 

Smyslem festivalu Lomnické hudební jaro není soutěž mezi účastníky, ale sdílená radost z umění. Akce je příležitostí pro vzájemnou inspiraci, předáváním zkušeností a povzbuzením pro další činnost. Každý účastník si odnesl za účast pamětní list s drobnou odměnou a za mimořádné výkony udělovala odborná porota každé kategorie speciální cenu Lomnickou notičku.