Socha stojí u silnice a její neutěšený stav byl každému z místních denně na očích. Obnovit se muselo poškozené a někde i zcela chybějící zábradlí, u objektu scházel andělíček. Ten musel být sochán zcela nově. V blízkosti svatého Václava je nyní navíc umístěna litinová lavička.

Veškeré práce má na svědomí kamenosochař a restaurátor Vít Kotrbáček z Hořic.

Obnova vyšla na 241 tisíc korun. Do nákladné opravy by se obec bez pomoci Evropské unie a Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova – Leader, který je realizován s podporou Otevřených zahrad Jičínska, nemohla vůbec pustit. Dotace činila dvě stě tisíc, přitom osmdesát procent částky poskytla Evropská unie, zbytek uhradily národní zdroje.

Neopomenutelnou roli se hráli zdejší obyvatelé. Sdružení rodáků, přátel a občanů obce Nemyčeves uspořádalo sbírku. V té se sešly příspěvky od řady místních, které se v součtu vyšplhaly na částku 21 931 Kč.

„Těší mě, že se vybralo tolik peněz a jsem na své sousedy hrdá. Sochá je krásná, moc hezky se na ni dívá," uvádí jedna z rodaček. A jak se vyjádřil na internetových stránkách obce místostarosta Jiří Mošna: „Ať nově zrestaurovaný pomník sv. Václava je pro nás připomenutím – či uvědoměním si české státnosti, vědomím, že České a Moravské země v dějinách prošly a překonaly nejrůznější období temnot a beznadějí, a že i to naše neutěšené období bude jednou překonáno."

Vysvěcení sochy se uskutečnilo včera. Slavnost doprovodil chrámový sbor Musica Amabilis při kostele sv. Jakuba z Jičína.   Šárka Jebavá