Výstava sestává z děl spjatých s hořickou sochařskou a kamenickou školou. Představí její roli ve vývoji daného oboru a připomene, že jde o nejstarší sochařskou školu ve střední Evropě.

Příští týden v úterý od 17 hodin se v místním konferenčním sálu uskuteční související přednáška znalkyně umění Michaely Jezberové. Název zní Sochařská škola: Tradice a současnost.