„…aby přátelé umění sochařského všech národů, chtějí-li poznati práce českých Mistrů, museli přijíti do Hořic.“ Tolik se píše v kronice města Hořic v roce 1908.

Galerie plastik v Hořicích byla otevřena v roce 1908 jako odnož průmyslového muzea specializující se na budování sbírky moderních českých sochařských děl. Zaměření galerie předurčila dlouhá kamenosochařská tradice regionu vyplývající z bohatých přírodních zdrojů kvalitního pískovce a především působení odborné školy sochařské a kamenické ve městě. Rozvíjením uměleckého zaměření Hořic usilovala místní inteligence o povýšení města na kulturní středisko kraje a Galerie plastik se stala jedním z nejpříznačnějších produktů těchto snah.

Umělecká sbírka

Výstava v Malé síni hořického muzea, připravená ke stoletému jubileu otevření galerie, přibližuje prostřednictvím uměleckých děl, dobových fotografií i archivních materiálů okolnosti vzniku umělecké sbírky, činnost a akviziční politiku galerie v prvním desetiletí její existence, objasňuje spolupráci galerie se sochařskou školou, uměleckými spolky i jednotlivými umělci.

V expozici, jež evokuje výstavní praktiky užívané v Galerii plastik na počátku 20. století, si můžete mimo jiné prohlédnout i návrhy architekta Otakara Novotného (1880-1959) na budovu Galerie plastik z roku 1914, užité umění z pozůstalosti sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946) nebo cenná díla ze sbírky Jana Kysely (1870-1923), prvního kurátora galerie. Výstava v Městském muzeu v Hořicích je přístupná od 10. července denně mimo pondělí, vždy od 9 do 12 a od 13 do17 hodin.

Jana Cermanová