Nejošklivější dům č.p. 5 na náměstí K.J. Erbena mohl být klidně zbourán, ale pak se místní rozhodli objekt zachovat a zrekonstruovat. S financemi městu pomohly Evropská unie a stát. Celková hodnota včetně zařízení interiéru byla 10 milionů, obec dala ze svého rozpočtu 750 tisíc korun.

,,Pod slovem víceúčelový se skrývá bezbariérová knihovna, besední sál, klubovny spolků, muzeum Miletína a druhý besední sál, který bude využíván jako mateřské centrum,“ vysvětloval starosta města Miroslav Nosek při zahájení, jež se konalo v sále Sousedského domu, který byl nacpán k prasknutí. Je vidět, že místní se o dění ve městě zajímají a podporují ho.

Slavnostní odpoledne nebylo zaplněno dlouhými proslovy, jak bývá obvyklé, místo toho přítomní zhlédli kulturní vystoupení hořických mažoretek a bělohradského Hořeňáku. Zhruba v půl čtvrté vyšel průvod mažoretek až k domu č. p. 5, aby mohla být přestřihnuta páska. Návštěvníci si ho poté důkladně prohlédli.

,,Jsem ráda, že máme svůj dům, kde se můžeme scházet a utužovat vztahy,“ řekla jedna ze zdejších obyvatelek.

V neděli odpoledne čekalo místní další slavnostní otevření, tentokrát udělalo radost hlavně mládeži.

Do provozu totiž byla oficiálně uvedena U – Rampa. Projekt za 297 tisíc korun dostal po průtazích dotační titul z Prevence kriminality ministerstva vnitra.
Celkově jde o částku 197 tisíc. Zbytek peněz uhradilo město ze své kasy.