Sv. Isidor však letos rolníkům příliš nepomohl. Mohlo to být způsobeno i tím, že jeho skulptura na sloupu v Libonicích se netěšila zrovna dobrému stavu.

To se však nyní změnilo a zemědělci k němu mohou opět chodit orodovat, třeba za příští rok. V těchto dnech totiž restaurátor u sochy s motivem, který se v Královéhradeckém kraji vyskytuje zcela ojediněle a jenž je od loňského roku prohlášen kulturní památkou, dokončil renovaci.

A právě ojedinělost skulptury byla i jedním z důvodů, proč se Hořice rozhodly toho dílo restaurovat a jeho opravu zařadit do dotačního programu Ministerstva kultury České republiky (MK) – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Výběrové řízení na restaurování sloupu se sochou sv. Isidora vyhrál Ondřej Sklenář, jehož ateliér se zaměřuje na restaurátorské práce kamenných a dřevěných národních kulturních památek a kulturních památek s ohledem na výtvarné, řemeslné a technické zpracování.
Celkové náklady, za finanční MK, činily necelých 80 tisíc korun.