Místo zaslání programu nás však organizátoři informovali, že se letošní ročník konat nebude. „Kvůli nevyjasněnému dění kolem zámku, jehož prodej do soukromých rukou prosadil místní obecní úřad, a nevstřícnému jednání obecního úřadu s Občanským sdružením Staré Hrady jsme se rozhodli letošní ročník zrušit. O to srdečněji zveme na jediný pořad Alfreda Strejčka a Štěpána Raka, který se uskuteční na zámku v sobotu od 18 hodin,“ podává vysvětlení za pořadatele akce Eva Bílková.
Vyjádření organizátorů naleznete zde:

 

Tradiční zámecký hudebně-literární festival

na Starých Hradech se letos neuskuteční

Zámecký literárně-hudební festival ve Starých Hradech vznikl před osmi lety z potřeby uctít příkladné úsilí místních občanů, kteří se všedesátých letech minulého století postavili proti demoličnímu výměru a zachránili vzácnou kulturní památku, zámek Staré Hrady. Snažili jsme se zviditelnit tento čin i toto místo, upozornit, že se zde nalézá i jedinečný depozitář Památníku národního písemnictví a přivést do prostor zámku přátele historie, literatury, výtvarného umění i hudby zcelé republiky. Vrámci festivalu vystoupili či vystavovali svá díla významní čeští umělci. Festival získal a do prostor zámku přivedl tisíce návštěvníků, jejichž počet se rok od roku zvyšoval.

Od loňského roku se začalo proslýchat, že obecní zastupitelstvo chce zámek prodat. Je to jeho právo, ale báli jsme se prodeje do rukou, které by nezaručovaly, že zámek nebude zneužit na komerční účely. Vítali jsme nabídku Ministerstva kultury, které by péči o objekt převzalo a zajistilo společně sNárodním památkovým ústavem. Tato nabídka však byla obecním zastupitelstvem odmítnuta a vše směřuje pravděpodobně kprodeji zámku soukromníkovi.

Protože jsou pro nás současné majetkoprávní vztahy spojené sprodejem naprosto nepřehledné a protože nechceme tento stav legalizovat či ignorovat, rozhodli jsme se letošní ročník festivalu, vzdor jeho vynikajícím aktérům včetně Spirituál kvintetu, Hradišťanu, souboru Musica Bohemica a dalším, neuskutečnit.

Po vyjasnění celé situace a po převzetí zámku majitelem, který bude chtít navázat na kulturní tradice Starých Hradů a požádá nás o spolupráci, budeme rádi vrealizaci festivalu pokračovat.

Děkujeme za dosavadní pomoc sponzorům festivalu, především hotelu Bohemia a Hospůdce u dávných lásek vJičíně, dále společnosti MTS, spol. sr.o. Jinolice a manželům Novotným. Velký dík patří OS SH, skvělému organizačnímu týmu ze Starých Hradů a jedinečnému a nezapomenutelnému publiku, které po sedm let vtakovém počtu zaplňovalo zámecké prostory.

Linda Mahelová, Štěpán Rak, Alfred Strejček

zakladatelé a organizátoři festivalu

20. 6. 2007