Úvodní slovo patřilo řediteli školy Josefu Moravcovi, který připomněl slavnou minulost této instituce, ale i snahu současného vedení nabídnout budoucím studentům vedle tradičního řemesla, které se ani po 130 letech příliš nemění, další znalosti a dovednosti, např. v novém oboru užitá malba. Zmínill rovněž, že v době svého vzniku byla hořická škola po dlouhá léta jedinou a jedinečnou, studenti sem přicházeli z různých částí monarchie, zatímco dnes existuje v republice hned několik škol s podobným zaměřením.

O hudební doprovod se postarali studenti školy Klára Šimáčková a Adam Smolek, jejichž zpěv doprovodila hrou na kytaru profesorka Jiřina Pirochová.
Hořice byly proslulé těžbou kvalitního pískovce a na ni navazující kamenickou a sochařskou tradicí. Není proto divu, že se hořičtí radní rozhodli založit odbornou školu, která by v této oblasti bohaté pískovcem vzdělávala odborníky v kamenickém řemesle. Žádost Hořických rakouské ministerstvo vyřídilo kladně již v roce 1883, vyučovat se začalo na jaře roku následujícího. Prvním ředitelem byl jmenován tehdy jednatřicetiletý Vilém Dokoupil. Zprvu se učilo v pronajatých prostorách v Komenského ulici, do vlastní budovy se škola stěhovala roku 1891.

Za 130 let své existence vychovala řadu vynikajících sochařů, namátkou Jana Štursu, Quida Kociána, Bohumila Kafku, Ladislava Kofránka, Otakara Kubína, Karla Lidického, Marii Wagnerovou, Vlastu Prachatickou, Vladimíra Preclíka, Ellen Jilemnickou či Kurta Gebauera. Také mnoho odborníků působících v kamenoprůmyslu prošlo hořickou školou. Již od počátku se zde vyučovalo ve dvou hlavních odděleních, sochařském a kamenickém. Dnes škola nabízí studium v těchto oborech: geotechnika (těžba a zpracování kamene), kamenosochařství, konzervátorství a restaurátorství, užitá malba.

Výstava představuje převážně práce současných studentů, zejména z oboru užitá malba, drobnými plastikami jsou zastoupeni i absolventi. Expozice bude v městském muzeu k vidění do poloviny června.

Oslavy výročí školy se ovšem neomezily pouze na tuto akci. Ve dnech 12. – 14. června se u této příležitosti bude konat v areálu školy výstava Kámen Hořice 2014, v jejímž rámci se uskuteční sympozium „Cesta ke smíření", odkazující k 600.výročí smrti Jana Husa.   Jindra Váchová