Historickou událost, která se z tehdejšího pohledu jevila jako malicherná, v současné době připomíná výstava městského muzea ve Staré radnici. Lidé si tu mohou prohlédnout cyklus fotografií Miroslava Podhrázského a model Braunova Betléma, který vytvořil řezbář Leoš Pryšinger.

Hrabě Špork u Staré radnice ve Dvoře KrálovéZdroj: ArchivHrabě Špork před třemi sty lety za pozemky zaplatil 2900 zlatých říšských guldenů. Ačkoliv pro obyvatele Královédvorska šlo tehdy o nezajímavý kus lesa, movitý kupec měl s tzv. Novým lesem smělé plány. V pozdějších letech tu totiž uznávaný sochař Matyáš Bernard Braun vytvořil unikátní barokní sochy, které jsou součástí krajinného reliéfu a zkrášlují přírodu v okolí lázeňského komplexu v Kuksu. Atraktivita celého prostoru Braunovým dílem pochopitelně značně narostla.

Nejen obyvatelé Kuksu si teď významnou chvíli pro celé Královédvorsko mohou připomenout také slavnostní rekonstrukcí. Na den přesně po 300 letech totiž hrabě Špork zopakuje příjezd do Dvora Králové. V neděli od 13.00 hodin místní nadšenci na náměstí T. G. Masaryka upomenou na historickou událost. Samotného Šporka navíc bude hrát jeho přímý potomek Stephan Sweerts-Sporck. Oslavy budou následně pokračovat ve Staré radnici a v Městském muzeu.