Ve finále zapělo 32 sólistů, mezi nimi i soutěžící z Polska (na snímku).