Záštitu nad touto soutěží pro základní školy na Novopacku převzal starosta Nové Paky Rudolf Cogan. Školní kolo, které na naší škole proběhlo týden předtím, připravili učitelé dějepisu Ivana Tůmová, Lukáš Macák a Vladimíra Vlachová. Tři nejlepší byli odměněni věcnými cenami a vytvořili školní družstvo ve složení Vojtěch Hamáček (9.B), Erik Urban (8.B) a Kristýna Wolfová (9.A), které nás pak reprezentovalo.

Pět družstev
Vyvrcholení celé soutěže se zúčastnila tato družstva: Gymnázium Nová Paka, ZŠ Nová Paka Husitská, ZŠ Stará Paka, ZŠ Lázně Bělohrad a naše pořádající škola.

Soutěž byla připravena na interaktivní tabuli formou výběru ze 40 otázek, rozdělených do čtyř tematických okruhů (2. světová válka v Evropě, bitva o Británii a naši letci v RAF, Otakar Hrubý ve druhé světové válce, Otakar Hrubý po druhé světové válce) a ohodnocených od 100 do 1000 bodů. Průběh soutěže organizovali Lukáš Macák a Ivana Tůmová a na její regulérnost dohlížela tříčlenná porota, jejímž předsedou byl Jaroslav Bareš.

Vítězem se stalo družstvo ZŠ Nová Paka, Komenského (6 600 bodů), na druhém místě se umístilo družstvo ZŠ Stará Paka (4 800 bodů) a na třetím místě skončilo družstvo Gymnázia Nová Paka (3 100 bodů).

Vítězové této soutěže budou slavnostně odměněni v pátek 1. listopadu, v den oslav 100. výročí narození plk. Otakara Hrubého, v aule gymnázia v 15.30 hodin.  Ivana Tůmová a Lukáš Macák