Pro srovnání byly obrazy i fotografie přítomným připomenuty i promítáním. Na snímku vpravo výtvarnice Eva Šinkmanová v Galerii radosti před vystavenými obrazy.

Více snímků z akce naleznete v připojené fotogalerii, další články pak mezi souvesejicími dole.