Návštěvníkům statku se tak naskytne vzácná příležitost prohlédnout si prostory, které jsou jim jindy uzavřené. Dostanou se do depozitářů v patře, nahlédnou do soukromého bytu hospodáře, projdou se po pavlači, odkud se jim nabídne nevšední výhled na nedaleký chrám sv. Máří Magdalény. V lapidáriu se projdou expozicí Kurta Gebauera, která tu byla zahájena již loni. Celým areálem je provede devítiletý průvodce František Horák, jenž se tu představí i malou kolekcí svých fotografií. Hospodář doufá, že včas oschnou všechny právě probíhající nátěry, aby si návštěvníci ze dne otevřených dveří neodnášeli nechtěný suvenýr v podobě barevných šmouh na oděvech.

Areál statku se pak znovu uzavře jen na 14 dní, během nichž zde sobotečtí baráčníci připraví výstavu svých krojů a spolkových symbolů. Slavnostní vernisáž této expozice proběhne 1. května ve 14 hodin. Poté už bude statek přístupný denně od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin.
Výstavu baráčníků v červnu vystřídá tvorba divadelní výtvarnice a loutkoherečky Hany Voříškové.

Vrchol sezóny
Předpokládaným vyvrcholením sezóny by se v červenci a srpnu měla stát expozice grafiky Adolfa Borna. Výstavní sezónu pak ukončí kolekce fotografií člena spolku Přátelé Šolcova statku Jiřího Demla.

V lapidáriu se v průběhu sezóny objeví dvě expozice: po Kurtu Gebauerovi tu předvedeme keramickou tvorbu Heleny Samohelové. Ačkoli její jméno není všeobecně známé, s jejími výtvory se setkal přinejmenším každý, kdo se někdy projel trasou B pražského metra. Samohelová je totiž autorkou keramických obkladů, zdobících stanice na této lince.

Po celé léto budou pokračovat i oblíbené besedy s osobnostmi, doprovázené koncerty Zámeckého saxofonového kvarteta Josefa Žemličky. Letos na nich promluví exministr zahraničí Jaroslav Šedivý a herec Alfréd Strejček. Během festivalu Šrámkova Sobotka, tedy na začátku července, zde navíc proběhne pořad u příležitosti životního jubilea básníka Jiřího Žáčka, s jeho osobní účastí. Poezii Václava Šolce, který se na statku r. 1838 narodil, připomene 6. července pořad „Milostná lyrika Václava Šolce v tónech saxofonů". Všechny výše zmíněné programy budeme včas připomínat na webových stránkách www.solcuvstatek.cz, na vývěskách i v tisku.

Opravy a novoty
Závěrem dobrých zpráv jedna špatná. Již na jaře se ústřední roubený objekt ocitne pod lešením, abychom preventivně ošetřili jeho střechu a štíty. Toto krátkodobé zohyzdění statku snad vyváží cenný artefakt, který již brzy a nastálo ozdobí zahradu. Na starožitný pískovcový podstavec sem usadíme odborně zrestaurovaný krucifix z inventáře statku, který doposud zůstával volně opřený o stěnu domu. Doufám, že si vyberete z bohaté letošní nabídky kulturních pořadů a že se vám na Šolcově statku bude líbit.   Jan Samšiňák, hospodář