Jako majiteli objektu mi nepřísluší hodnotit letošní sezónu. Soud nechť vynesou sami naši návštěvníci. Mohu jen konstatovat, že tu podstatně – asi o třetinu – stoupla návštěvnost. Přičítám to především vydání turistické vizitky Šolcova statku, pro niž do domu nepřetržitě dochází početní sběratelé. Jednoznačně nejnavštěvovanějším pořadem byly besedy s osobnostmi, doprovázené koncerty Zámeckého saxofonového kvarteta Josefa Žemličky. Zaujalo zejména vystoupení herce a architekta Davida Vávry. Z vystavujících výtvarníků vzbudili pozornost akademičtí malíři Alena Antonová, Zdeněk Mézl a ak. sochař Kurt Gebauer.

Plány

Jaké plány chystáme do budoucna? Až do konce června příštího roku v lapidáriu potrvá stávající výstava soch Kurta Gebauera. V červenci, v průběhu festivalu Šrámkova Sobotka, ji vystřídá expozice keramických objektů ak. sochařky Heleny Samohelové. Její kolekce v lapidáriu zůstane zase až do 31. října 2015.

V dalším výstavním prostoru statku, tedy v Galerii Karla Samšiňáka, se od 1. května objeví expozice, věnovaná soboteckým baráčníkům.
V průběhu roku se tu postupně vystřídají ještě kresby režisérky a výtvarnice Hany Voříškové, dále průřez tvorbou známého malíře, ilustrátora a animátora Adolfa Borna. Sezónu ukončí výstava fotografií Jiřího Demla, který je členem občanského sdružení Přátelé Šolcova statku, jež většinu expozic v této síni pořádá. Besedy s osobnostmi se uskuteční v obvyklé formě, a proto je budou vždy doprovázet saxofonové koncerty.

Plán těchto pořadů zatím existuje pouze v hrubých obrysech, a proto mohu jen vyslovit záměr pozvat k vystoupení na statku herečky Pavlínu Filipovskou a Dagmar Patrasovou.

Informace o uzavření statku, kterou jsem zmínil v úvodu tohoto článku, rozhodně nebyla míněna jako kategorický zákaz vstupu do objektu.
Vážné zájemce o prohlídku či studenty, kteří si Šolcův statek vybrali za téma svých školních prací, majitel statku od svého prahu neodežene ani v mimosezónním období. Snad se jim dostane dokonce vlídného přijetí, pokud bude hospodář v dobré míře. K tak vzácnému úkazu však dochází nejvýše třikrát za rok.    Jan Samšiňák, hospodář na Šolcově statku v Sobotce