U pokladny vybírali vstupné dva nejstarší sokolové z Mladějova – devadesátiletý pan Stanislav Vrabec a pan Zdeněk Kozák. Plesu se zúčastnilo cca 250 účastníků, kteří za přispění hudební skupiny tančili až do ranních hodin.   Karel Pepperný