Právě dnes bude ve Vatikánu předán papeži Františkovi dar 
v podobě sochy české světice – svaté Anežky České.

„Socha má být symbolem odpovědnosti mocných vůči bezmocným. Takový byl i život Anežky Přemyslovny, která využila svou moc pro pomoc bezmocným," konstatovala místopředsedkyně Senátu, ředitelka pardubické školy Svítání Miluše Horská, která je hlavní iniciátorkou tohoto daru Svatému otci.

„Svatá Anežka je nejen symbolem české státnosti, ale chápu ji i jako symbol odpovědnosti státu vůči nemocným, starým, sociálně slabým. Je rovněž symbolem milosrdenství," nechala se slyšet Miluše Horská.

TŘI STA KILOGRAMŮ

Sochu z vyhnánovského pískovce vyrobili studenti Střední školy kamenické a sochařské v Hořicích podle návrhu někdejší studentky Aleny Kubcové – Šubertové. Je 160 centimetrů vysoká a váží zhruba tři sta kilogramů.