Jak uvedl vedoucí střediska Jan Janatka: „Je to částka postačující, abychom z ní hradili provoz informačního centra, vybavení knihovny a nákup nových knih, dále výdaje za elektrickou energii, Šrámkovu Sobotku, koncerty a další.“

Na posledním veřejném zasedání soboteckého zastupitelstva schválili zastupitelé vložení sálu divadla Solnice do dočasného hospodaření Mikroregionu Český ráj, a to na dobu od 1. dubna do 31. prosince letošního roku. Pro město z toho nevyplývají žádné závazky, naopak je to jedna z možností, jak získat potřebné dotace na jeho vytápění.

Dočasné vložení Solnice do hospodaření mikroregionu je jednou z podmínek, aby mikroregion mohl požádat o dotaci, na kterou město nemá s ohledem na počet obyvatel šanci dosáhnout.
První návštěvníky v letošního roku přivítá Solnice již 4. dubna, kdy se bude konat koncert keltské hudební skupiny z Brna GWALART.

Pestrý program

Na 19. dubna přijal pozvání folkový písničkář Vojta Kiďák Tomáško, jehož koncert se bude konat na zahradě Šrámkova domu. Na 25. dubna je v místní sokolovně připravena lidová opereta Na tý louce zelený v podání Pražské komorní zpěvohry.

Místní, ale i návštěvníci se možná v Sobotce dočkají i podoby letního kina. „V současné době jednáme s kinematografem bratří Čadíků, kteří naše město navštívili asi před 6 lety. V případě, že Sobotku zahrnou do plánu svých cest, budeme promítat na fotbalovém hřišti, které by se tak dočasně stalo letním kinem,“ uvedl Janatka.

Turisté a další návštěvníci Sobotky se konečně dočkají přehledného plánku města, na kterém budou vyznačeny nejdůležitější body. Milovníci pěší turistiky uvítají nové turistické značení v okolí Sobotky. Výchozím místem všech turistických cest bude bod před informačním centrem. „ Rovněž chystáme síť místního městského značení, tak jak to známe z jiných měst,“ sdělil Janatka. Hana Klečalová