Po slavnosti se přítomní vydali na prohlídku města, hřbitova a zámku Humprecht, od 15 hodin následovala ve Šrámkově domě beseda o životě a díle této významné osobnosti.