Po herci Otu Jirákovi pozval hospodář do Šrámkova města MUDr. Radkina Honzáka. Hosta vyzpovídá moderátor Jindřich Žemlička.

Kočí v Chotči.
Víkendový festival se odkládá

K tomu zahraje Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky. Na vaši návštěvu se těší Jan Samšiňák, hospodář Šolcova statku.