Pod vedením sbormistryně Boženy Maxiánové a za klavírního doprovodu Pavla Krčmárika sbor zazpívá vánoční koledy a duchovní písně.