Podvanácté tu Domov svatého Josefa pořádal Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér. „Hlavní ideou největší benefiční a prezentační akce je žít spolu, ne vedle sebe, lidé zdraví i hendikepovaní," vysvětlila Jitka Holcová, jedna z organizátorek. Výtěžek je už tradičně věnován na provoz a rozvoj, zejména na dovybavení rehabilitace pro nemocné. Nadace Divoké husy získanou částku zdvojnásobí.

Akci zahájila mše v zámecké kapli. Díky krásnému počasí se brzo zaplnila zámecká zahrada s řadou stánků. Návštěvníci tu našli dárky a předměty uměleckého charakteru, které doplnila prezentace chráněných dílen.
Hlavní motto akce, tedy společné zážitky zdravých i nemocných, se podařilo určitě naplnil. Mezi návštěvníky bylo mnoho vozíčkářů, nejen klientů Domova.

Na hudebním pódiu se vystřídala jihočeská kapela Devítka se zpěváky Honzou Brožem a Jindřiškou Brožovou, rockoví Ready Kirken a Průměr 60. Pro děti zahrála Jarka Holasová dvě pohádky, zatančili Angeles Dance, v kostele se rozezněla zvonkohra.

O bylinky byl zájem

K prohlídce lákala i nově otevřená Bylinková zahrada s nabídkou sazenic. Během dne si také mohli zájemci prohlédnout léčebnu, která je jediná v republice.