Obecní úřad v Ostroměři v budově kulturního střediska otevřel stálou expozici, kde je možné nahlédnout do filmově a knižně zpracovaných pravěkých scenerií, jež se staly společným prvkem života a díla Eduarda Štorcha i Karla Zemana.

Návaznost tématu zajišťuje i osídlenost Ostroměřska, datována od doby kamenné a potvrzena nálezy.
Nejslavnější kapitolou dávné minulosti je ostroměřské hradiště (rozloha 25 ha, zachovalé valy, nález např.415 stříbrných mincí), patřící k nejrozsáhlejším hradištím východočeského kraje.

Ilustrační foto.Expozice byla doplněna i zpracováním tohoto tématu na DVD, které je možno zhlédnout přímo v prostorách muzea, a také zakoupit.
Ostroměř v roce 2010 v rámci slavnostního křtu poštovní známky, vydané u příležitosti 100. výročí narození filmového režiséra, výtvarníka a zdejšího rodáka Karla Zemana, navštívili jeho dcera Ludmila Zeman z Kanady a dále protagonisté hlavních rolí z filmu Cesta do pravěku pánové Vladimír Bejval, Zdeněk Husták a Josef Lukáš.

Význačné osobnosti
Výstavu doplňují informace o dalších významných osobnostech obce, například kronikáři obce Pavlu Krejčím, prof. Jarmile Procházkové, prof. Miroslavu Holubovi, MUDr. Erbenovi a dalších.

Tyto osobnosti do muzea po právu patří a je jim tímto vzdána čest.
Z velké zasedací místnosti MKS je v plánu do budoucna zřízení hudebního salónku. V současné době je zde po dobu Ostroměřských slavností a sjezdu rodáků expozice výstavy loutek loutkového divadélka ,,Matěj".

Od úterý do soboty je možné muzeum navštívit vždy mezi 10. – 15. hodinou na zazvonění.
Po dobu letošních Ostroměřských slavností a sjezdu rodáků (21. – 23. 6.) je vstup pro všechny do zdejšího muzea zdarma.