Společně s partnerem, kterým je Regionální muzeum a galerie v Jičíně (RMaG), zorganizovalo akci Žluté krokusy, jíž uctila památku v Osvětimi zesnulých židovských občanů, a následně také soutěž pojmenovanou Jak vidím rasismus – O toleranci.

O co přesně se jedná? Akce Žluté krokusy by měla využít praktických a estetických aspektů výchovy. Děti se dozvěděli, že OS Baševi mělo v plánu vysadit 10 000 krokusů v obcích na Jičínsku na památku osvětimských obětí z roku 1944, jejichž počet je téměř totožný s počtem sazeček.

Baševi zajistilo zakoupení rostlin a školám, které měly zájem o vysázení na školním nebo obecním pozemku, dodalo 500 cibulek. Nutno říci, že žluté krokusy, jakožto symboly žlutých židovských hvězd, vykvétají jako jedny z prvních, kolem 8. března, což je datum, kdy šel do plynu první rodinný tábor českých Židů. „Tím, že děti krokusy samy vysazují, podílejí se na zkrášlení místa, ve kterém žijí", říká předseda OS Baševi Vít Šlechta.

Krokusy jsou v zemi
„Do počátku listopadu se do akce zapojilo 16 škol, všechny krokusy jsou vysázené,"pokračuje Vít Šlechta.

Nyní k soutěži Jak vidím rasismus – O toleranci. Zde mohou žáci základních a studenti středních škol soutěžit ve třech kategoriích, a to výtvarné, prozaické a poetické.

„Našim zájmem je, aby si co největší množství mladých lidí uvědomilo historické souvislosti rasizmu na našem území a aby je dokázalo kultivovaně popsat a aktualizovat. Zajímají nás i současné postřehy mládeže na téma takzvané Břeclavské lži a jiných jevů, se kterými se již každý z nich musel setkat a nějakým způsobem je reflektovat," vysvětluje Šlechta.

Nejlepším deseti v každé kategorii a oboru bude náležet finanční odměna. Velkou motivací může být také autobusový zájezd do Památníku Osvětim v hodnotě 30 000 korun, který získá třída, jež do soutěže dodá nejvíce oceněných prací.

Odměna
S ohledem na to, že příští rok v lednu uplyne 70 let od transportu jičínských Židů do Terezína, organizátoři věří, že připravované akce zaujmou svým nápadem a vytvoří pěkné klima mezi studující mládeží. Odměnou jim bude slavnostní vyhodnocení, plánované na čtvrtek 7. března 2013 v Masarykově městském divadle v Jičíně. Zaznít by měla i opera Brundibár od Hanse Krásy, kterou nastudovaly židovské děti v Terezíně.

Na závěr je vhodné zmínit, že RMaG přispěje k výše uvedeným aktivitám výstavou s názvem Neztratit víru v člověka – Protektorát očima dětí. Probíhat bude od 15. ledna do 24. února 2013. Návštěvníci ji najdou ve výstavní chodbě muzea a těšit se mohou také na doprovázející komentář.    Martin Vávra

Seznam zapojených škol

1.) ZŠ a MŠ ChomuticeMgr. Hana Tulková (5.9.2012 - 10.56 hod.) - 500 krokusů
2.) Masarykova obchodní akademie Jičín, Eva Máchová (5.9.2012 13.18 hod.) - 500 krokusů
3.) Základní škola, Jičín, Železnická 460 , Mgr. František Kynčl, školní koordinátor ekologické výchovy, (5.9. 2012 - 16.13 hod. ) - 500 krokusů
4.) Základní škola Hořice, Husova 11 , Mgr. Radoslava Hubáčková, řš(6.9.2012 - 12.01 hod.) - 500 krokusů
5. ) ZŠ Komenského 555, 509 01 Nová Paka, Mgr.Zdeňka Kaplanová (6.9.2012 - 13.13 hod.) - 500 krokusů
6.) Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1, Ing. Lenka Nosková, ředitelka (6.9.2012 14.05 hod.) - 500 krokusů
7.) ZŠ Hořice, Komenského, Ilona Doležalová (10.9.2012 - 22.02 hod.) - 500 krokusů
8.) Základní škola a mateřská škola, Radim 74, Ingrid Čiháková ( 13.9.2012 - 14.12 hod.) - 500 krokusů
9.) Masarykova ZŠ Železnice, Hana Bímová (26.9.2012 - 10.46 hod. )- 500 krokusů
10.) VOŠ a SPŠ Jičín, L Šikýřová (15.10.2012 - 9.22) - 500 krokusů
11.) Základní škola Poděbradova 18, Jičín, ředitel Mgr. Miloš Vejvoda (15.10.2012 - 9,57 hod.) - 500 krokusů
12.) Soukromá střední škola podnikatelská - Altman, s.r.o., Na Tobolce 389, Jičín - asistentka ředitelky Jana Chrtková (15.10.2012 - 14.00 hod.)- 500 krokusů
13.) ZŠ a MŠ Miletín, ředitelka Mgr. Velichová - (19.10.2012 - 7.22) - 500 krokusů
14.) Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, ředitel Ing. Jaroslav Jirásko (19.10.2012 - 8.09 hod.) - 1000 krokusů
15.) Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Nová Paka, ředitel Mgr. Pavel Matějovský (19.10.2012 - 10.04 hod. ) - 2000 krokusů
16.) Základní škola Vysoké Veselí, Mgr.Čermáková Renata, učitelka dějepisu (22.10.2012 - 18.12 hod.) - 500 krokusů