Na gymnáziu již proběhla výstava Tibet na křižovatce, promítání filmu Buddhismus pro veřejnost a povídání o Tibetu a tamější nesnadné politické situaci.
Padly zmínky o krajině a náboženství Tibetu, o tradicích, mytologii Tibetu, o symbolice jantry a mandaly. Studenti se také seznámili s tibetskými rituálními hudebními nástroji.

Dnes, na Den Tibetu, proběhne na ZŠ Na Habru projektový den věnovaný této zemi. V první části dojde k seznámení s lidem „na střeše světa", s jeho příběhem a současnou situací, povídání o tibetské kultuře (náboženství, posvátných obrazech, rituálních nástrojích a podobně). Ve druhé části budou děti ve skupinkách vytvářet mandaly.

Původně se měl dostavit tibetský mnich, ten ale bohužel ve středu nedorazí. Nestíhá, je v zahraničí – byl povolán na oslavy tibetského lunárního Nového roku, slavnosti Losar 2142, která trvá obvykle několik dní. Nemůže technicky do Hořic dorazit, ale popřál akci vše dobré. Organizátoři ale věří, že se dostaví v náhradním termínu.

Tibet si ale připomenou i jiná místa v našem regionu. Do akce se již tradičně zapojí například Jičín vyvěšením tibetské vlajky. Na budově městského úřadu zavlaje právě dnes. Město se k této akci připojuje již tradičně.   (och, jir)