Letos uplynulo sto let od založení skautské organizace. „I my oslavíme toto významné výročí, ale až v říjnu, kdy by mělo dojít ke slavnostnímu otevření naší nové klubovny,“ uvedl vůdce střediska Brána Michal Císař.
„V roce 1947 prožívalo skautské hnutí jedno ze svých nejslavnějších období. Slavilo se 40. výročí založení skautingu, které vyvrcholilo na prvním poválečném světovém setkání skautů – jamboree – ve Francii v okolí Paříže. I jičínské středisko se mohlo chlubit jedním účastníkem velikého skautského svátku, byl jím Vojta Kabeláč,“ uvedl další skaut, Ivan Matějka. „A trochu té slávy si zažil i starobylý Jičín, jehož junáci a skautky si připomněli, že uplynulo 35 roků od založení prvního oddílu skautů v našem městě. Ve dnech 25. dubna až 6. května 1947 uskutečnil oficiální návštěvu Československé republiky bratr Lord John Skinner Wilson, ředitel mezinárodní skautské kanceláře v Londýně a vůdce anglické lesní školy, aby zde provedl inspekci tehdejšího československého Junáka,“ pokračoval v informacích Matějka. Mnoho se neví, že při této cestě navštívil 1. května Jičín a oblastní lesní školu v Prachovských skalách.

Lord Wilson

V odpoledních hodinách nastoupili na Masarykově náměstí do přehlídkových tvarů za velké účasti veřejnosti skauti jičínského střediska, aby se svými veliteli přivítali vzácnou návštěvu. Lord Wilson přijel v doprovodu funkcionářů republikového skautského ústředí a vykonal přehlídku nastoupených oddílů. Hlášení mu podal oblastní velitel Josef Moran a střediskový velitel Antonín Blažek.
„Vzácný host, malý muž ve skautském kroji, ne nepodobný zakladateli hnutí Baden Powellovi, se zastavil u chlapců a děvčat, s některými se dal do přátelského rozhovoru, zajímal se o krojová označení, byl překvapen množstvím skautů, zvláště malých vlčat.

Pamětní dar

Před radnicí pak byl uvítán představiteli města a od předsedy MNV Josefa Zikmunda obdržel pamětní dar. Poté odjel do Prachovských skal, aby se seznámil s činnosti oblastní lesní školy, která probíhala na Orlím hnízdě, a zapsal svůj pozdrav do kroniky roverského oddílu,“ vzpomínal tehdejší rover Ivan Matějka. Skauting vznikl na počátku minulého století zásluhou generála Baden Powella (který se narodil právě před 150 roky) a od té doby pozitivně ovlivnil životy mnoha milionů lidí. Pojem junáctví je téměř souznačný s pojmem služby pro stát. O junáctví bylo správně řečeno, že je velkou hrou, ve které se hraje o velikou cenu – o dobro jedince, národa a státu.
(Poznámka: s použitím materiálu Ivana Matějky)