Boháňka – Všem rodákům, občanům i přátelům obcí Boháňka, Skála, Votuz a Chloumek posíláme pozvání na sjezd rodáků a přátel. Koná se v sobotu 27. července v areálu letního kina na Boháňce – Skále. Program začne od 9.30 hodin příjezdem rodáků a přátel, jejich prezentací, prvním setkáním a uvítáním (do 10.30 hodin). Následuje zahájení a slavnostní položení věnců u památníku padlých, ve 12 hodin oběd a volná rozprava, od 14.30 kulturní program, od 16.30 hodin hudba, tanec, zábava. Občerstvení zajištěno.

Šárovcova Lhota – Sjezd rodáků a přátel obce se koná u příležitosti 495 let první písemné zmínky o obci. Uskuteční se v sobotu 27. července od 14 hodin v areálu Kruhové cihelny.

Libošovice – Druhý sjezd rodáků a přátel Libošovicka, 660 let obce Libošovice a 120 let Sboru dobrovolných hasičů Libošovice se bude slavit v srpnu.
Program oslav
Sobota 3.8.
9 h. Zahájení – moderuje Alena Anna Kyselo
9.30 hod. Obecní úřad: Křest knihy Karola Bílka Cestička k domovu známě se vine, pojmenování knihovny – Knihovna Antonína Bocha Libošovice
10 – 12 hod. Ukázky historické a současné požární techniky (výstava bude probíhat během celého dne)
10 – 13 hod. Příchvojanka – hraje k tanci a poslechu
13 – 14 hod. Perníková chaloupka – divadelní spolek DUHA Polná (dětské)
14.30 – 17 hod. Krkonošská dechovka – hraje k tanci a poslechu
17.30 – 19 hod. Kuchařka a generál aneb druhá míza / divadelní spolek Červený Kostelec (dospělí)
21 hod. Večerní zábava – hraje Žold classic rock
Po celý den
Ve školce výstava kronikářů, historických pohlednic a fotografií, na obecním úřadě v zasedací místnosti – video-projekce – Obec, Sbor dobrovolných hasičů, v kostele sv. Prokopa výstava historie vzniku Domova pokojného stáří Charity a den otevřených dveří. Pro děti – houpačky, kolotoče, malování na obličej, trdelník, výtvarná dílna Zdeňky Brixové, sklářská dílna Dagmar Eršilové, vlnařská dílna Ivy Olšové, podkrkonošský obchod s kořením. Občerstvení zajištěno po celý den.Vstupné 50 Kč, děti zdarma
11. 8. 2013 Charita:
20 let od vzniku Domova pokojného stáří